Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie dle podmínek zde.

Kardiologie

Mezi situace, kdy hrozí či již reálně probíhá selhání jedné nebo více životních funkcí, patří i emergentní hypertenzní stavy, které vyžadují účinnou léčbu s rychlým nástupem účinku a relativně krátkým poločasem. Víte, které přípravky taková kritéria splňují? Zajímají Vás i další oblasti akutní medicíny?

Máme pro Vás zpravodajství ze zahraniční literatury i odborných akcí i zajímavé kazuistiky.

Ebrantil

Ebrantil, lék pro těžké hypertenzní stavy4

Arteriální hypertenze je spolu s kouřením, diabetem, dyslipidemií a obezitou jedním z nejzávažnějších kardiovaskulárních rizikových faktorů. Proto jsou antihypertenziva nedílnou součástí primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Svoje uplatnění však najdou také v léčbě akutních stavů, které mohou ohrozit život nemocného...

Zobrazit více

Mohlo by Vás zajímat

Při hypertenzní krizi je podání urapidilu vhodnou alternativou

Zobrazit více

Kazuistika: Srdeční a renální selhávání v důsledku dekompenzované hypertenze

Zobrazit více

Ebrantil

Zkrácené informace o přípravku

Název přípravku: Ebrantil i.v. 25, Ebrantil i.v. 50. Složení a léková forma: Injekční roztok. 5 ml injekčního roztoku obsahuje urapidili hydrochloridum 27,35 mg, což odpovídá urapidilum 25 mg (Ebrantil i.v. 25 mg), a urapidili hydrochloridum 54,70 mg, což odpovídá urapidilum 50 mg (Ebrantil i.v. 50). Pomocné látky viz SPC. Indikace: 1) Hypertenzní krize, závažné, respektive velmi závažné formy hypertenze, hypertenze rezistentní na běžnou terapii. 2) Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním údobí. Dávkování a způsob podání: Přípravek se aplikuje ležícímu dospělému pacientovi formou jednorázové nebo opakované injekce nebo infúze. Pro udržení poklesu krevního tlaku po injekčním podání Ebrantilu se používají infúze, buď pomocí perfúzoru nebo formou dlouhodobé infúze. Způsob podání a) intravenozní injekce: Za stálé kontroly tlaku se zvolna podává 10-50 mg urapidilu i.v. Podle výše krevního tlaku lze i.v.podání přípravku zopakovat. b) Pomalá intravenózní infúze nebo kontinuální infúze pomocí perfúzoru: K 500 ml kompatibilního roztoku.(fyziologickému roztoku, 5 nebo 10% roztoku glukózy) se přidá obvykle 250 mg urapidilu. Při použití perfúzoru se natáhne do injekční stříkačky s perfúzorem 20 ml injekčního roztoku (= 100 mg urapidilu) a zředí se kompatibilním roztokem až na objem 50 ml. Nejvyšší kompatibilní množství jsou 4 mg urapidilu na 1 ml infúzního roztoku. Rychlost podávání podle individuální reakce krevního tlaku. Počáteční doporučená rychlost jsou 2 mg/min, udržovací dávka v průměru 9 mg/hod. Z toxikologického hlediska je bezpečná 7denní aplikace. Podrobný popis dávkovacího schématu viz SPC. Pacienti s poruchou funkce jater anebo ledvin: může vzniknout potřeba snížení dávky urapidilu. Starší pacienti: zvýšená opatrnost a na počátku podávat v nižších dávkách. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. U pacientů s koarktací aorty, při aortální stenóze, nebo u AV zkratu (vyjma dialyzačního zkratu, který je hemodynamicky neúčinný). Zvláštní upozornění: Pečlivý dohled při použití urapidilu je nutný u pacientů: se srdečním selháním způsobeným funkčním poškozením mechanického původu (např. stenózou aortální či mitrální chlopně, pulmonální embolií, nebo poruchou srdeční akce z důvodu onemocnění perikardu), u dětí, u pacientů s poruchami jaterních funkcí, u pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin, u starších pacientů a u pacientů současně léčených cimetidinem. Interakce: Antihypertenzní účinek Ebrantilu i.v. 25 nebo Ebrantilu i.v. 50 může být zesílen současným užíváním blokátorů alfa-adrenergních receptorů, vazodilatancií a jiných antihypertenziv, nedostatečným objemem tekutin (např. průjem, zvracení) a alkoholem. Při současném podávání cimetidinu je třeba počítat se zvýšením sérového maxima urapidilu o 15 %. Nedoporučuje se kombinovaná léčba s ACE inhibitory. Těhotenství a kojení: Podávání urapidilu se v těhotenství nedoporučuje, pokud možný přínos pro matku nepřevyšuje potenciální rizika pro plod. Matky by neměly kojit během léčby přípravky Ebrantil. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Ebrantil i.v. 25/50 může ovlivnit schopnost řídit, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory, i když je používán dle pokynů. Nežádoucí účinky: Většina nežádoucích účinků je způsobena náhlým poklesem krevního tlaku, ale dle zkušeností vymizí během několika minut i během dlouhodobé infúze. Časté: závratě, bolesti hlavy, nevolnost. Méně časté: Palpitace, tachykardie, bradykardie, srdeční arytmie, pocity tlaku nebo bolesti na prsou (obtíže podobné angině pectoris), pokles krevního tlaku při změně polohy (např. ortostatická hypertenze), zvracení, perfúzní pocení, únava. Ostatní viz SPC. Inkompatibility: Přípravky Ebrantil i.v. 25 a Ebrantil i.v. 50 by se neměly mísit s alkalickými injekčními a infúzními roztoky. Opatření pro uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda GmbH, 78467 Konstanz, Německo. Registrační čísla: 58/119/85-A/C (Ebrantil i.v. 25), 58/119/85-B/C (Ebrantil i.v. 50). Datum poslední revize textu: 2. 4. 2015

Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a je vydáván pouze na lékařský předpis. Před předepsáním se seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku.