HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

Pokud se u Vás vyskytl kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Pokud chcete nahlásit nežádoucí příhodu společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., prosím, pište na e-mailovou adresu: AE.CZE@takeda.com, nebo volejte na +420 731 620 870. Používejte, prosím, toto telefonní číslo pouze pro uvedený účel.

Další možností pro pacienty i zdravotnické pracovníky je hlásit nežádoucí příhody pomocí formuláře na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Bližší podmínky zpracování osobních údajů v souvislosti se zajišťováním bezpečnosti léčivých přípravků ze strany Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. jsou uvedeny zde.