PODMÍNKY POUŽITÍ

 

1. Podmínky použití

Použití internetové stránky Takeda podléhá následujícím podmínkám a stejně tak i zákonům a jiným právním předpisům České republiky. Použitím obsahu jakékoliv stránky souhlasíte s tím, že bez omezení či výhrad přijímáte tyto Podmínky použití a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a společností Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. (dále jen „Takeda“) v téže věci pozbývají platnosti.

 

2. Informační účely

Účelem internetové stránky Takeda je představit Vám činnosti společnosti Takeda. Veškeré informace uvedené na této stránce jsou určeny jen pro vzdělávací a informační účely a jejich záměrem není nahradit informovanou lékařskou radu nebo doporučení od zdravotnických odborníků.

 

3. Použití obsahu a autorské právo

Informace z této stránky si můžete klidně stáhnout, zobrazit nebo vytisknout pro Vaše osobní nekomerční použití či pro nekomerční účely vědecké nebo vyučovací, uvedete-li současně tento zdroj informací. Žádné úpravy pro další reprodukci obsahu nejsou povoleny. Obsah nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Takeda kopírován nebo jinak používán způsobem, který je v rozporu s výše uvedenými podmínkami, a způsobem, který není běžný a přiměřený. Tato stránka a její obsah, včetně všech textů a obrázků, je vlastnictvím společnosti Takeda, jejích dceřiných společností a/nebo partnerů. Společnost Takeda tímto neuděluje, ani z obsahu této stránky nelze vyvodit žádné licence nebo právo v jakýchkoliv obchodních značkách, patentech, obchodních tajemstvích, technologiích, výrobcích, procesech nebo jiných majetkových právech společnosti Takeda, jejích dceřiných společnostech a/nebo u jejích partnerů. V případě zájmu o obdržení licence kontaktujte společnost Takeda na adrese jejího sídla v České republice. V případě nedodržení výše uvedených podmínek je společnost Takeda oprávněna v souladu s autorským zákonem požadovat mimo jiné i zadostiučinění v penězích.

 

4. Odkazy na jiné internetové stránky

Odkazy na jiné internetové stránky jsou uvedeny pouze pro Vaše pohodlí. Společnost Takeda nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud jde o obsah nebo fungování těchto stránek, a nebude odpovědná za jakékoliv škody, zranění nebo jiné protiprávní následky způsobené jejich obsahem nebo provozem.

 

5. Ochrana soukromí

Takeda se pevně zavázala chránit veškeré Vaše osobní údaje získané prostřednictvím internetové stránky Takeda a usiluje o jejich ochranu v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou jednoduše dostupné v rámci internetové stránky Takeda.

 

6. Informace „jak jsou“

Informace na této stránce se poskytují „jak jsou“. Společnost Takeda nedává žádná ujištění nebo neposkytuje žádné záruky, pokud jde o obsah těchto stránek. Společnost Takeda nepřebírá žádnou odpovědnost vyplývající nebo jakkoliv související s použitím této stránky nebo jejího obsahu. Společnost Takeda dále nezaručuje ani neujišťuje, že Vaše použití obsahu této stránky neporuší práva třetích stran.

 

7. Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Takeda není odpovědná za jakékoliv škody vyplývající z přístupu nebo nemožnosti přístupu na tuto stránku nebo z toho, že se uživatel spoléhá na poskytnuté informace. Společnost Takeda nenese odpovědnost za vzniklé škody či ušlý zisk nebo jakékoliv ztráty. Toto omezení zahrnuje i škody nebo jakýkoliv škodlivý kód (např. viry), které by mohly zasáhnout Vaše počítačové vybavení.

 

8. Rozhodující právo

Tyto podmínky použití a obsah internetové stránky Takeda se řídí právním řádem České republiky. Jakýkoliv spor vyplývající z těchto podmínek nebo ve spojitosti s ním bude vyřešen příslušným soudem v České republice, pokud nebude vyřešen smírnou cestou.