Oblast léčby hypovolemie a hypoalbuminemie

Komfortní albuminy společnosti Takeda:

Humánní albuminy :

Hypovolemie je charakterizována snížením objemu krve v oběhu, k němuž dochází při krevních ztrátách, těžkých průjmech, polyurii, extrémním pocení či redistribuci tekutin z krevního oběhu, což vede k šokovému stavu. K hypoalbuminemii dochází při poklesu koncentrace albuminu v krvi v důsledku podvýživy nebo onemocnění jater. Jeho nedostatek je spojen s celou řadou patologických projevů, včetně edému tkání. Při těchto stavech je nutno pacientovi podat objemovou náhradu.

FlexbuminHumanalbumin


Společnost Takeda má v nabídce jak Human Albumin klasický ve skle, tak inovativní Flexbumin, což je albumin v non-PVC vaku, který je bezpečnější a komfortnější pro skladování i manipulaci – zabírá až o 48 % méně skladovacího prostoru a je až o 56 % lehčí než obdobné produkty ve skleněných lahvích.1 Jeho hlavním přínosem je, že až o 67 % omezuje nebezpečí vzniku intravaskulárních katétrových infekcí (central line-associated bloodstream infection – CLABSI). Jedná se o uzavřený systém snižující riziko vnější kontaminace i nozokomiálních infekcí, který je k použití připraven přibližně za 45 sekund a umožňuje lepší využití léku, jelikož jeho zbytky v obalu jsou minimální. Uzavřený systém prokázal snížení rizika výskytů infekcí krevního řečiště u pacientů s centrálním žilním katétrem (CVC) o polovinu.2,3

Flexbumin

Flexbumin

1 Dimensions and weight Albumin Baxalta Vienna vs Flexbumin Galaxy Bag. Shire Data on File. ID: FLEX-006. 4.
2 Maki DG, Rosenthal VD, Salomao R, Franzetti F, Rangel-Frausto MS. Impact of switching from an open to a closed infusion system on rates of central line-associated bloodstream infection: a meta-analysis of time-sequence cohort studies in 4 countries. Infect Control Hosp Epidemiol 2011;32:50–58.
3 Rosenthal VD. Drug delivery systems and bloodstream infections. Hospital Pharmacy Europe 2011;58:37–40.

instrukce albumin

  1. Based on Human Albumin Baxter Healthcare weight and dimensions. Data on file, Baxter Healthcare S.A.
  2. Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008. Available at:http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0812_SUR_Annual_Epidemiological_Report_2008.pdf
  3. Franzetti F et al. Impact on rates and time to¬fi rst central vascular-associated bloodstream infection when switching from open to closed intravenous infusion containers in a hospital setting. Epidemiol Infect. 2009;15:1-8.
  4. Time and Motion study Report. Data on File. Baxter Healthcare.
  5. Gabay M, von Martius K. Comparative evaluation of collapsible versus semi-rigid intravenous containers. Technology in Healthcare. December 2008; 16(6): 429-35.

Odkaz na SPC Flexbumin

Odkaz na SPC Human Albumin

Inhibitor krevní koagulace:

Fyziologická léčba nedostatku proteinu C

Antitrombin III

Antitrombin III je lyofilizovaný práškový produkt s obsahem 50 IU/ml antitrombinu III ve sterilní, purifikované, koncentrované a stabilizované formě. Antitrombin III je fyziologický inhibitor inaktivující trombin a faktor Xa. Snížené množství antitrombinu III se vyskytuje při jeho nízké produkci v játrech, při zvýšené spotřebě během intravaskulárních trombóz, sepsí nebo při nefrotickém syndromu. Je indikátorem poruchy jaterní buňky a diseminované intravaskulární koagulace. Jedna injekční lahvička Baxalta obsahuje nominálně 500 IU antitrombinu III z lidské plazmy a přípravek se používá k profylaxi a léčbě trombotických a tromboembolických poruch u pacientů s aktivitou antitrombinu v plazmě nižší než 70 % normálu, především pak:

– při chirurgických výkonech nebo při těhotenství a porodu u pacientů s kongenitálním deficitem antitrombinu;
– při neadekvátní nebo chybějící odpovědi na heparin;
– při existující či hrozící trombóze u pacientů s nefrotickým syndromem nebo zánětlivým střevním onemocněním;
– v případě chirurgického výkonu nebo krvácení u pacientů se závažným selháním jater, především jsou-li pacienti léčeni koncentráty koagulačních faktorů.

Odkaz na SPC Antitrombin III


Ceprotin k léčbě purpura fulminans

CeprotinCeprotin je indikován k léčbě při purpura fulminans a při kumarinem indukované nekróze kůže u pacientů s těžkým vrozeným nedostatkem proteinu C (mimořádně vzácná autosomálně recesivní porucha, která je spojena s vysokou iniciální mortalitou a dlouhodobou morbiditou u přeživších). Dále se používá také ke krátkodobé profylaxi u pacientů s těžkým vrozeným nedostatkem proteinu C, platí-li jedna či více z níže uvedených podmínek – hrozí chirurgická či invazivní léčba, během zahájení léčby kumarinovými deriváty, samotná léčba kumarinovými deriváty není dostatečná, léčba kumarinovými deriváty není proveditelná.

Odkaz na SPC Ceprotin

C-APROM/CZ//0705 Srpen 2022