Ačkoli je těžký vrozený deficit proteinu C vzácný, mějte ho na paměti!