Kontakt

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25754

: 60469803

www: www.takeda.cz

Poučení o ochraně osobních údajů: 
Pokud budou v rámci kontaktu se společností Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. poskytnuty osobní údaje, berete na vědomí, že společnost Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Škrétova 490/12, PSČ 120 00, IČ: 60469803 je dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů, které jste jí v rámci dotazu sdělil/a. Údaje budou zpracovány za účelem vytvoření odpovědi, archivace a zařazení údajů do databáze tzv. nevyžádaných dotazů a v případě nahlášení nežádoucích účinků dále za účelem splnění povinnosti správce zajistit farmakovigilanci dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech.  Archivace dotazu a údajů bude po dobu 6 let (v případě farmakovigilance 10 let). Vámi sdělené údaje budou zpracovány výlučně pro ochranu práv správce a dodržení právní povinnosti správce. Údaje budou zcela zabezpečeny a nebudou využity k jakýmkoliv obchodním či marketingovým účelům. Dovolujeme si Vás informovat, že máte práva dle  zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich údajů, právo tzv. přístupu k  údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na správce obrátit. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů. Více o osobních údajích zde.

Bližší podmínky zpracování osobních údajů společností Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. v souvislosti se zodpovídáním Vašich případných dotazů jsou uvedeny zde.