Přípravky vázané na lékářský předpis

Teraupetická oblast Produkt Popis produktu SPC
LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO
VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU
CONTROLOC 28 tbl x 20mg Controloc 20 mg je indikován u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let k léčbě:Symptomatická léčba refluxní choroby jícnu. Dlouhodobá léčba a prevence relapsu u refluxní ezofagitidy. Controloc 20 mg je indikován u dospělých k léčbě:Prevence gastroduodenálních vředů vyvolaných neselektivními nesteroidními antiflogistiky (NSAID) u rizikových pacientů s nutnou pokračující léčbou NSAID. pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO
VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU
CONTROLOC 100 tbl x 20mg Controloc 20 mg je indikován u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let k léčbě:Symptomatická léčba refluxní choroby jícnu. Dlouhodobá léčba a prevence relapsu u refluxní ezofagitidy. Controloc 20 mg je indikován u dospělých k léčbě:Prevence gastroduodenálních vředů vyvolaných neselektivními nesteroidními antiflogistiky (NSAID) u rizikových pacientů s nutnou pokračující léčbou NSAID. pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO
VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU
CONTROLOC 28 tbl x 40mg Controloc 40 mg je indikován u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let k léčbě: Refluxní esofagitida. Controloc 40 mg je indikován u dospělých k léčbě: Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s odpovídající antibiotickou léčbou u pacientů s vředy asociovanými s H. pylori Žaludeční a duodenální vředy Zollinger-Ellisonův syndrom a další stavy patologické hypersekrece. pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO
VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU
CONTROLOC 100 tbl x 40mg Controloc 40 mg je indikován u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let k léčbě: Refluxní esofagitida. Controloc 40 mg je indikován u dospělých k léčbě: Eradikace Helicobacter pylori v kombinaci s odpovídající antibiotickou léčbou u pacientů s vředy asociovanými s H. pylori Žaludeční a duodenální vředy Zollinger-Ellisonův syndrom a další stavy patologické hypersekrece. pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO
VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU
CONTROLOC I.V. Refluxní ezofagitida. Žaludeční a duodenální vředy.
Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné stavy patologické hypersekrece
pdf ikona
ANTIADRENERGNÍ LÁTKY,
PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍ
EBRANTIL 30 RETARD Přípravek je určen k dlouhodobé léčbě hypertenze. pdf ikona
ANTIADRENERGNÍ LÁTKY,
PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍ
EBRANTIL 60 RETARD Přípravek je určen k dlouhodobé léčbě hypertenze. pdf ikona
ANTIADRENERGNÍ LÁTKY,
PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍ
EBRANTIL I.V. 25 Hypertenzní krize, těžké až velmi těžké formy hypertenze, hypertenze rezistentní na běžnou terapii. Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním údobí. pdf ikona
ANTIADRENERGNÍ LÁTKY,
PERIFERNĚ PŮSOBÍCÍ
EBRANTIL I.V. 50 Hypertenzní krize, těžké až velmi těžké formy hypertenze, hypertenze rezistentní na běžnou terapii. Kontrolované snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním údobí. pdf ikona
STŘEVNÍ ANTIINFEKTIVA ERCEFURYL Akutní průjem bakteriálního původu bez známek invaze. Léčba tímto přípravkem nevylučuje dietní opatření a nutnost rehydratace, vyžaduje-li to stav. Množství a způsob provedení rehydratace (perorální nebo intravenózní )závisí na závažnosti průjmového onemocnění, věku a klinickém stavu pacienta. pdf ikona
UROGENITÁLNÍ TRAKT A
POHLAVNÍ HORMONY
GYNIPRAL  inj 10mcg 5 x 2ml Pro krátkodobé vedení nekomplikovaného předčasného porodu
K zastavení porodu mezi 22. a 37. gestačním týdnem u pacientek bez lékařských nebo porodnických kontraindikací pro tokolytickou léčbu.
pdf ikona
UROGENITÁLNÍ TRAKT A
POHLAVNÍ HORMONY
GYNIPRAL  inf 25mcg 5 x 5ml Pro krátkodobé vedení nekomplikovaného předčasného porodu
K zastavení porodu mezi 22. a 37. gestačním týdnem u pacientek bez lékařských nebo porodnických kontraindikací pro tokolytickou léčbu.
pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII DIABETU INCRESYNC 12,5 mg/ 30 mg x 28tbl Incresync je indikován jako druhá nebo třetí linie léčby dospělých pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu ve věku od 18 let: pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII DIABETU INCRESYNC 25 mg/ 30 mg x 28tbl Incresync je indikován jako druhá nebo třetí linie léčby dospělých
pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu ve věku od 18 let:
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM INSTANYL 50 mcg x 6×1 dáv Instanyl je určen k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů,
kteří jsou již na udržovací terapii opioidy z důvodu chronické nádorové
bolesti.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM INSTANYL 100 mcg x 6×1 dáv Instanyl je určen k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů,
kteří jsou již na udržovací terapii opioidy z důvodu chronické nádorové bolesti.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM INSTANYL 200 mcg x 6×1 dáv Instanyl je určen k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů,
kteří jsou již na udržovací terapii opioidy z důvodu chronické nádorové bolesti.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM INSTANYL 50 mcg x 10 dáv Instanyl je určen k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů,
kteří jsou již na udržovací terapii opioidy z důvodu chronické nádorové bolesti.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM INSTANYL 50 mcg x 40 dáv Instanyl je určen k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů,
kteří jsou již na udržovací terapii opioidy z důvodu chronické nádorové bolesti.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM INSTANYL 100 mcg x 40 dáv Instanyl je určen k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů,
kteří jsou již na udržovací terapii opioidy z důvodu chronické nádorové bolesti.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM INSTANYL 200 mcg x 40 dáv Instanyl je určen k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů,
kteří jsou již na udržovací terapii opioidy z důvodu chronické nádorové bolesti.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM MATRIFEN  12mcg/h Přípravek Matrifen je indikován k tlumení silné chronické bolesti u dospělích vyžadující dlouhodobé kontinuální podávání opioidních analgetik.Přípravek k dlouhodobé tlumení silné chronické bolesti u dětí od 2 let, které jsou léčeny opioidy. pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM MATRIFEN  25mcg/h Přípravek Matrifen je indikován k tlumení silné chronické bolesti u
dospělích vyžadující dlouhodobé kontinuální podávání opioidních
analgetik.Přípravek k dlouhodobé tlumení silné chronické bolesti u dětí od
2 let, které jsou léčeny opioidy.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM MATRIFEN  50mcg/h Přípravek Matrifen je indikován k tlumení silné chronické bolesti u
dospělích vyžadující dlouhodobé kontinuální podávání opioidních analgetik. Přípravek k dlouhodobé tlumení silné chronické bolesti u dětí od 2 let, které jsou léčeny opioidy.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM MATRIFEN  75mcg/h Přípravek Matrifen je indikován k tlumení silné chronické bolesti u
dospělích vyžadující dlouhodobé kontinuální podávání opioidních analgetik. Přípravek k dlouhodobé tlumení silné chronické bolesti u dětí od 2 let, které jsou léčeny opioidy.
pdf ikona
NERVOVÝ SYSTÉM MATRIFEN  100mcg/h Přípravek Matrifen je indikován k tlumení silné chronické bolesti u
dospělích vyžadující dlouhodobé kontinuální podávání opioidních analgetik. Přípravek k dlouhodobé tlumení silné chronické bolesti u dětí od 2 let, které jsou léčeny opioidy.
pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII DIABETU VIPDOMET 12,5 mg/ 850 mg x 56tbl Vipdomet je indikován k léčbě dospělých pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu ve věku od 18 let. pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII DIABETU VIPDOMET 12,5 mg/ 1000 mg x 56tbl Vipdomet je indikován k léčbě dospělých pacientů s onemocněním diabetes mellitus 2. typu ve věku od 18 let. pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII DIABETU VIPIDIA 12,5 mg x 28tbl Přípravek Vipidia je indikován k léčbě dospělých pacientů ve věku od 18 let s diabetes mellitus 2. typu ke zlepšení kontroly glykemie v kombinaci s dalšími léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy včetně inzulínu, pokud tyto společně s dietou a fyzickou aktivitou neposkytují odpovídající kontrolu glykemie. pdf ikona
LÉČIVA K TERAPII DIABETU VIPIDIA 25 mg x 28tbl Přípravek Vipidia je indikován k léčbě dospělých pacientů ve věku od 18 let s diabetes mellitus 2. typu ke zlepšení kontroly glykemie v kombinaci s dalšími léčivými přípravky ke snížení hladiny glukózy včetně inzulínu, pokud tyto společně s dietou a fyzickou aktivitou neposkytují odpovídající kontrolu glykemie. pdf ikona